Αρχική

Ημερομηνία λήψης

2018 (18)
Μάιος (3) Ιούλιος (3) Αύγουστος (3) Σεπτέμβριος (2) Οκτώβριος (3) Νοέμβριος (4)
2017 (1)
Οκτώβριος (1)
2016 (5)
Νοέμβριος (5)
2015 (10)
Μάιος (10)
2014 (258)
Ιούνιος (258)
2013 (268)
Ιανουάριος (54) Απρίλιος (152) Μάιος (61) Σεπτέμβριος (1)
2012 (52)
Μάρτιος (2) Απρίλιος (1) Ιούνιος (3) Ιούλιος (2) Νοέμβριος (1) Δεκέμβριος (43)
2011 (7)
Ιανουάριος (1) Απρίλιος (1) Μάιος (2) Οκτώβριος (1) Δεκέμβριος (2)
2010 (27)
Ιανουάριος (1) Φεβρουάριος (4) Μάρτιος (5) Απρίλιος (1) Μάιος (4) Ιούνιος (4) Ιούλιος (6) Οκτώβριος (1) Δεκέμβριος (1)
2009 (10)
Ιανουάριος (1) Φεβρουάριος (3) Μάρτιος (3) Απρίλιος (1) Αύγουστος (1) Δεκέμβριος (1)
2008 (130)
Φεβρουάριος (1) Μάρτιος (4) Απρίλιος (1) Ιούνιος (57) Ιούλιος (38) Αύγουστος (20) Σεπτέμβριος (5) Οκτώβριος (1) Νοέμβριος (2) Δεκέμβριος (1)
2007 (14)
Μάρτιος (3) Απρίλιος (2) Μάιος (1) Ιούλιος (1) Σεπτέμβριος (1) Οκτώβριος (1) Νοέμβριος (5)
2006 (94)
Ιανουάριος (1) Φεβρουάριος (56) Μάρτιος (4) Απρίλιος (2) Μάιος (1) Ιούνιος (7) Ιούλιος (12) Αύγουστος (5) Σεπτέμβριος (2) Οκτώβριος (3) Νοέμβριος (1)
2005 (33)
Ιανουάριος (3) Φεβρουάριος (4) Μάρτιος (7) Απρίλιος (2) Μάιος (2) Ιούνιος (3) Ιούλιος (3) Σεπτέμβριος (5) Οκτώβριος (2) Νοέμβριος (1) Δεκέμβριος (1)
2004 (83)
Ιανουάριος (5) Φεβρουάριος (3) Απρίλιος (6) Μάιος (4) Ιούνιος (6) Ιούλιος (4) Αύγουστος (15) Σεπτέμβριος (18) Οκτώβριος (6) Νοέμβριος (9) Δεκέμβριος (7)
2003 (13)
Ιανουάριος (2) Φεβρουάριος (1) Απρίλιος (2) Μάιος (2) Ιούλιος (2) Οκτώβριος (1) Δεκέμβριος (3)
2002 (6)
Φεβρουάριος (1) Μάρτιος (1) Ιούνιος (2) Οκτώβριος (2)
2001 (3)
Μάρτιος (1) Ιούλιος (1) Οκτώβριος (1)
2000 (2)
Αύγουστος (1) Σεπτέμβριος (1)
0000 (11)
0 (11)